Inschrijving WOP

Wat is een Wijkoverlegplatform (WOP)?

Alle zeven Capelse wijken hebben een Wijkoverlegplatform (WOP). In een WOP werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Buurtkracht, Havensteder en de politie samen aan een prettige wijk. Hierbij volgen we een wijkgerichte aanpak. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van het WOP met de input van bewoners en ondernemers een Toekomstagenda opstellen. Deze bieden zij aan de gemeente aan, die in samenwerking met maatschappelijke partners reageert met een Wijkuitvoeringsplan.

Iedere wijk kent een eigen bestuur en beschikt daarnaast over een eigen budget dat in de wijk wordt besteed aan het bevorderen van de sociale cohesie, (verkeer)veiligheid en leefbaarheid door het stimuleren van activiteiten en initiatieven door en voor wijkbewoners. Ieder WOP organiseert minimaal 4 maal per jaar een openbare bijeenkomst in de wijk.

Voor meer informatie over het WOP bezoek www.capelsewijken.nl

Heb jij leuke ideeën voor jouw wijk en wil je meer betekenen voor jouw gemeente? Schrijf je dan nu in!